От 2003 г. Салвис Фарма е партньор на Novartis Pharma, която ни повери съхранението на продуктите си в централен митнически склад за територията на България.

Повече за Novartis Pharma Services