От 1997 г. Салвис Фарма e надежден партньор и предоставя на Novartis Consumer Health пълен пакет от услуги за присъствието на компанията на българския фармацевтичен пазар (внос, съхранение, дистрибуция, регистрация, маркетинг и етична промоция на лекарствените продукти и медицинските изделия на компанията).

През 18-те години сътрудничество Салвис Фарма постига за тази компания ежегодни пазарни ръстове и извежда Novartis Consumer Health до трето място по продажби сред компаниите на фармацевтичния ОТС пазар в България съгласно данните на IMS, MAT март 2015 г.

От март 2015 г. Novartis Consumer Health стана част от новосъздадената компания GSK Consumer Healthcare.