Като партньор на благородната инициатива „Зрънце любов“ на Българското дружество за защита на птиците, Салвис Фарма подари двудневна семейна екскурзия до приказния район на град Маджарово на двама природозащитници.

Двама от феновете на Facebook страницата на Leaton България, които бяха изпратили свои снимки на хранилки за птици като част от игра, свързана с кампанията „Зрънце любов“, посетиха Природозащитeн център “Източни Родопи” – гр. Маджарово заедно със своите семейства и с опитен водач от БДЗП.

Районът е едно от най-важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световнозастрашения египетски лешояд. Изложбената зала в Природозащитния център предоставя възможност на посетителите да получат допълнителни знания за уникалното биологично разнообразие на местността.

Около 7% от територията на Маджарово е поставена под законова защита, съгласно националното законодателство. Защитената местност “Патронка” е обявена за опазване на колонията белоглави лешояди. През1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Местността вълнува с впечатляващите планински склонове и скални масиви на Родопите и с удивителните меандри на река Арда.

Победителите посетиха и кромлеха при село Долни Главанак – кръговидно тракийско светилище от ранножелязната епоха. Мястото е известно като „българския Стоунхендж“, тъй като представлява съоръжение от вертикално побити големи каменни блокове, а гледката от върха спира дъха.