Салвис Фарма разполага с екип от мотивирани, висококвалифицирани и обучени служители, които се стремят да разбират нуждите на клиентите, да търсят работещи решения и да работят в международна среда.

Функционалните направления на компанията са:

  • Осигуряване на качеството и лекарствена регулация
  • Складово стопанство
  • Маркетинг
  • Търговия с подзвено, свързано с митническото обслужване и спедиция
  • Администрация