Салвис Фарма е посветена на предоставянето на висококачествени услуги в областта на маркетинга на лекарствени продукти, хранителни добавки, медицински изделия и козметични продукти на територията на България.

Нашата мисия е да помогнем на българския потребител да използва представяните от нас продукти с най-голяма полза за своето здраве.

Как го правим? Като осигуряваме достъпност на продуктите и осъществяваме целенасочена и ефективна комуникация с медицинските специалисти, фармацевтичната общност и крайните потребители.

Услугите, които предлагаме, са:

  1. Маркетинг и промоция
  2. Внос, съхранение и дистрибуция
  3. Управление на регулаторен статус

Нашите партньори разчитат на нас, защото:

  • Ние познаваме експертно и в дълбочина фармацевтичния пазар в България.
  • Ангажираме се с качество, съответстващо на международните стандарти, и бизнес резултати, измерими с пазарния дял и ръста на продажбите.
  • Отдаваме нашето специално внимание на клиентите и им предлагаме услуги, съобразени с техните специфични изисквания.
  • Използваме етични бизнес практики.
  • Осигуряваме финансова надеждност и предвидимост на операциите.