В областта на регулацията на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки разполагаме с висококвалифицирано звено от служители, познаващи в детайли нормативната база и изискванията, с опит в международните процедури, които осъществяват успешно:

  • регистрация на нови лекарствени продукти (по национална процедура, процедура по взаимно признаване, децентрализирана и централизирана процедура);
  • пререгистрация и поддържане на досиетата на лекарствени продукти;
  • регистрация на цените на лекарствените продукти;
  • получаване на разрешения и осигуряване на документите, свързани с вноса, съхранението и дистрибуцията на медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти.