Осигуряваме и успешно управляваме в национален мащаб дистрибуцията на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки и т.н. до ниво търговец на дребно (аптеки и дрогерии), което ни позволява да постигаме предварително заложените цели за наличност и дистрибуция.

Наши партньори са: