Ние предлагаме както цялостно представяне (пълен пакет от услуги) на нашите партньори и клиенти, така и отделни елементи, необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България.

Салвис Фарма притежава всички необходими разрешителни и лицензи, свързани с вноса, съхранението и търговията с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти:

  • Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти от трети страни
  • Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
  • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия
  • Разрешение за митническо складиране на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметика
  • Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни