Предлагаме площи и услуги, свързани със:

  • съхранение на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и др. под митнически контрол (обществен митнически склад тип А), както и митническо представителство;
  • складиране на съюзни стоки (от Европейския съюз) – лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и др.

Разполагаме с напълно климатизирана складова база с РЗП 1500 кв. м, позволяваща съхранение на стоки при контролирани температурни условия, включваща хладилна камера за съхранение на лекарствени продукти при специален температурен режим (2-8°C). Базата разполага със системи за пожароизвестяване, охрана и резервно електрозахранване.

Складовите площи и процедурите по складиране, съхранение и експедиция на лекарствени продукти на Салвис Фарма отговарят на изискванията на добрата дистрибуторска и добрата производствена практика.