Ние създаваме лидери

6 бранда, представяни от нас през периода 1997-2016 г., са лидери в своите категории
(едни от най-конкурентните на пазара) и заемат 1-ва или 2-ра позиция*.

Дългогодишният ни опит и успешното присъствие на българския фармацевтичен пазар, както и нашата ангажираност към поддържане на висока квалификация на служителите чрез непрекъснато обучение, ни дадоха възможност да развием компетенции на международно ниво в областта на съвременния маркетинг на фармацевтични продукти.

Предлагаме управление на портфолио или на отделни продукти, включително:

 • стратегическо планиране;
 • оперативно планиране;
 • управление на бранда, включително анализ и сегментиране на пазара, комуникационна стратегия и стратегия за продажба.

Познаваме и имаме опит в прилагането на утвърдени инструменти за:

 • проучване, анализ и сегментиране на пазара;
 • качествени и количествени маркетингови проучвания за нагласи, поведение и възприемане на бранда сред:
  • потребителите;
  • медицинските специалисти;
  • фармацевтите.
 • измерване ефективността на използваните маркетингови програми, кампании и носители на рекламни послания.

Нашите резултати са подложени на непрекъснато измерване и съотнасяне към заложените цели за познаваемост на марката в съответните таргетни групи и договорения ръст на продажбите и пазарния дял.

*Данни на IMS Health (MAT June 2016)