Осъществяваме внос от трети страни на лекарствени продукти, мостри на лекарствени продукти, хранителни добавки и медицински изделия съобразно изискванията, заложени в европейското и националното законодателство на България като страна членка на Европейския съюз.

Салвис Фарма е лицензирана като вносител на лекарствени продукти от Изпълнителната агенция по лекарствата и нашите квалифицирани служители имат необходимата компетентност да освобождават партиди лекарствени продукти на българския пазар съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Митническият отдел на Салвис Фарма осигурява своевременно и точно процеса на митническо освобождаване на продуктите, подлежащи на внос.