През 2017 г. Салвис Фарма започна сътрудничеството си с италианската научно-изследователска компания Erbagil, създаваща иновативни продукти на основата на озонотерапия и природни съставки. Предоставяме  на Еrbagil пълен пакет от услуги за територията на България, свързани с маркетинга, дистрибуцията и съхранението на медицинските изделия на компанията.

Повече за Erbagil