Управлението на качеството е едно от основните и водещи изисквания за развитие на компаниите във фармацевтичния бранш. Поддържането и подобряването му са залегнали в структурирането и документирането на всички бизнес процеси в компанията. Така ние покриваме изискванията на нашите партньори и гарантираме качеството на предоставяните услуги.

Дейностите по отношение на вноса, съхранението и дистрибуцията стриктно се подчиняват и са съобразени с изискванията на добрата дистрибуторска и добрата производствена практика и са в процес на непрекъснато преразглеждане и подобрение.

През 2008 г. компанията сертифицира системата си за управление на качеството, покривайки изискванията на ISO 9001:2008. През 2018 г. Салвис Фарма се сертифицира по стандарт ISO 9001:2015.

Свидетелство за постигнатото високо ниво на качеството на предлаганите от нас услуги са резултатите от провежданите периодично контролни одити от Изпълнителната агенция по лекарствата, нашите партньори Novartis Consumer Health SA, Novartis Pharma Services AG и нашия одитор по стандарта ISO 9001:2008 Intertek Moodies International, както, разбира се, и обратната връзка от клиентите ни в сферата на маркетинга и продажбите на лекарствени продукти.