Салвис Фарма ООД е частна българска компания, създадена в края на 1997 г. с основна цел да бъде търговско представителство и вносител на фармацевтични продукти, като първият клиент на фирмата е Novartis Consumer Health SA – Швейцария.

През 2001-2003 г. Салвис Фарма инвестира в построяването на собствен складово-административен комплекс, който позволява функционирането на фирмата съобразно всички изисквания на добрата производствена и добрата дистрибуторска практика. След разширяването му през 2006 г. площта на складовата база е увеличена и в момента компанията разполага с 1500 м2 складова и 500 м2 офисна площ.

Успоредно с развитието на инвестиционната си програма, през 2003 г. Салвис Фарма успява да привлече като клиент и най-голямата компания от международния концерн Nоvartis – Novartis Pharma Services AG – Швейцария, която създаде при нас своя централен митнически склад за територията на България.

Развиват се и направленията „Маркетинг” и „Търговия” в посока предлагане на услуги по временни и дългосрочни проекти за маркетинг и промоция на лекарствени продукти на други компании, сред които Санофи Авентис и Зентива.

През 2012 г Салвис Фарма започна сътрудничеството си с водещата австрийска фармацевтична компания Кwizda Pharma, като ексклузивен представител на тяхното ОТС портфолио.