През 2012 г. Салвис Фарма започна сътрудничеството си с водещата австрийска фармацевтична компания Кwizda Pharma. Салвис Фарма предоставя  на Кwizda пълен пакет от услуги, свързани с маркетинга на водещите брандове на компанията, дистрибуцията и съхранението на продуктите за територията на България.

Повече за Kwizda Pharma